submit

Entries by Anna Brovko

Prohlášení

Prohlašujeme, že uvedené výrobky naší společnosti určené pro strojní mytí nádobí, čištění a dezinfekci jsou uváděny na trh v souladu s evropskou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání) a národní (Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách) legislativou a byly úspěšně podrobeny zkouškám […]