submit
Prohlaseni

Prohlášení

Prohlašujeme, že uvedené výrobky naší společnosti určené pro strojní mytí nádobí, čištění a dezinfekci jsou uváděny na trh v souladu s evropskou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních…